HomeDoelstellingenDonateurs GeschiedenisRealisaties ▪ Hulp inroepen ▪ Contact
 
         
  Hulp vragen bij hart voor kinderen  

Principieel werken we voor kansarme, zieke en verwaarloosde kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar (tot en met lagere school). Onze hulp betreft zoveel mogelijk materiële steun die rechtstreeks tegemoet komt aan het hulpbehoevende kind zelf.

Per uitzondering zullen we ook structurele hulp bieden aan andere leden van het gezin op voorwaarde dat dit ook zijn weerslag heeft op het betrokken kind (kinderen).

 

 
 

Hoe werkt het concreet?

Om er voor te zorgen dat we geen andere instanties voor de voeten lopen en geen dubbel werk doen, werken we via een beperkt aantal instanties: CLB's en OCMW's.

Scholen, Buurtopbouwwerkers, diverse hulpverleners, … maar ook individuele personen kunnen een aanvraagdossier invullen en bezorgen aan ons. 

We zullen bekijken, eventueel met andere instanties, of de hulpaanvraag niet kan gericht worden aan bepaalde daartoe in het leven geroepen instanties. Bijvoorbeeld: Een kansarm gezin wil een kind laten aansluiten bij een jeugdvereniging of sportvereniging. De aansluitingskosten voor het kind vallen ten laste van het OCMW. Dit is één van hun taken. Maar deze instantie mag niet tussenkomen in de kosten van de sportuitrusting. Deze vraag kan dan doorgespeeld worden naar “Hart voor Kinderen”.

Binnen een periode van maximaal zes weken zal “Hart voor Kinderen” het aanvraagdossier in vergadering behandelen en een beslissing treffen of en in welke mate kan ingegaan worden op de vraag.

Bij het beoordelen van de vraag zal de vergadering een aantal objectieve criteria hanteren. 

Het antwoord zal overgemaakt worden aan de aanvragende instantie. Elke (gedeeltelijke) afwijzing zal steeds vergezeld worden van de nodige argumentering.

Download hier het aanvraagformulier door te klikken op het symbooltje:
VUL VAN DIT FORMULIER ALLE ONDERDELEN IN DIE NOODZAKELIJK LIJKEN OM ONS TE LATEN BESLISSEN.
Sla de onderdelen over die in dit dossier overbodig zijn.


Voor het lezen van dit document is Acrobar Reader® noodzakelijk.
Mocht je problemen ondervinden, gelieve dan de webbeheerder te contacteren.
 
       

 
© HART VOOR KINDEREN
 
Design by