HomeDoelstellingenDonateurs GeschiedenisRealisatiesHulp inroepenContact
 
   
Doelstelling Hart voor Kineren
 

Onze doelstellingen waarmee we willen scoren

Zoals je eerder al kon lezen, is onze grote doelstelling de hulp aan kansarme, zieke of verwaarloosde kinderen.

Daarbij maakt huidskleur, religie, partijpolitiek van de ouders, ... niets uit. Onze enige betrachting is het hulpbehoevende kind enigszins bij te staan zonder daarbij andere hulpinstanties voor de voeten te lopen.

We geven hierbij enkele concrete voorbeelden van gevallen waarbij we hulp zouden kunnen bieden:
- Kinderen die niet de financiële middelen krijgen om zich in te schrijven in een sportclub
  of niet de nodige sportuitrusting kunnen aankopen.
- Kinderen die niet de mogelijkheid hebben om met hun school op bos- of zeeklassen
  te gaan omdat ze de nodige materialen niet kunnen aankopen.
- Kinderen die geen DVD's of multimediamiddelen kunnen huren in de bibliotheek.
- Kinderen die geen theater, concert of film kunnen bijwonen.
- Kinderen die niet de nodige schoolbenodigdheden kunnen aankopen
- Kinderen die ...

 
 

Visie

In de meest utopische versie streven we als vzw naar een wereld zonder kinderarmoede. Zou deze doelstelling bereikt zijn, dan kunnen we ons als vzw opheffen.
Realistisch gezien wil de vzw een aanvulling zijn in het lenigen van noden van kansarme en zieke lagereschoolkinderen die niet door andere instanties worden gedekt.

Kernwaarden

De vzw stelt een aantal kernwaarden voorop:

  • Betrouwbaar: We willen een betrouwbare partner zijn voor alle individuen en organisaties waarmee gewerkt wordt. Afspraken of beloftes die namens de vzw worden gemaakt, worden door iedereen nagekomen en gedragen.
  • Respect: Iedereen, ongeacht afkomst of religie, wordt op eenzelfde respectvolle manier benaderd. Dit respect wordt geuit naar alle leden van de organisatie maar ook naar alle individuen of organisaties waarmee gewerkt wordt. Niemand of niets wordt bij voorbaat uitgesloten.
  • Ethisch en integer: De vzw houdt rekening met de algemene normen en waarden van de eigen maatschappij maar ook met die van de anderen. Binnen bepaalde grenzen worden verschillen zelfs aangemoedigd.
  • Openheid: De vzw stelt zich open voor iedereen die als lid wil toetreden maar stelt zich ook open voor iedereen die een hulpvraag heeft. De openheid heeft betrekking op het gehele handelen van de organisatie tot en met het financiële luik.

Missie

Kansarmoede bij lagereschoolkinderen is helaas een feit dat ondanks vele initiatieven niet uit de wereld wordt (werd) geholpen. Wij zien ons als “laatste boei” nadat andere hulpinitiatieven werden uitgeput. Wij zijn geen concurrenten van zorginstellingen maar staan ten dienste van individuen die niet door de zorginstellingen konden geholpen worden of ten dienste van de zorginstellingen zelf. Onze missie is (structurele) hulp te bieden aan kansarme lagereschoolkinderen in domeinen waar andere organisaties dat niet kunnen of mogen.

 

 
 

Wie wij dan wel zijn?

Eigenlijk doet het er echt niet toe wie we zijn. We hebben wel gemeen dat we allen getroffen worden door het onrecht dat kansarme kinderen wordt aangedaan.

We weten wel dat we nooit alle armoede uit de wereld kunnen bannen. Zelfs in onze streek zullen we daar niet in slagen. Maar alle beetjes kunnen helpen om kansarme, zieke of verwaarloosde kinderen een prettiger leven te bezorgen. Hun welgemeende glimlach ligt ons nauw aan het hart.

Wil jij ook helpen?

Bijna iedereen kan wel onder één of andere vorm helpen. Onder de titel "Donateurs" verneem je hier meer over.

 
             

 
© HART VOOR KINDEREN
 
Design by